Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/06/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5918/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης και παράτασης ισχύος της υπ’ αριθμ. 1133/21.09.2004 ΑΕΠΟ για την κατασκευή αποβάθρας και κτιρίου επιβατών στη θέση ΠΕΤΑΛΟ του λιμένα Νήσου Σύμης, Νομού Δωδ/σου, με φορέα το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 3:13 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.