Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 26/05/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 5331/15 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου Τροποποίησης του έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145180/02.10.2009 ΚΥΑ για ΕΠΟ για Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ –ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, με κύριο του έργου τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:21 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.