Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/03/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 3227/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης - Τροποποίησης της υπ. αριθμ. 123118/10-07-2002 ΚΥΑ (ΑΕΠΟ) της υπό αποπεράτωση Ξεν/κής Μονάδας, 5*, στην περιοχή ‘‘ΠΛΗΜΜΥΡΙ’’ Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:41 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.