Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/03/2015
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 2434/15 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 171/06.09.2004 Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (STAFILIA BEACH), 3*, στη θέση ‘‘Σταφύλια’’ (ΚΜ 1125 Γαιών Λάρδου), Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι & ΥΙΟΣ Ο.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:15 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.