Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/12/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 12986/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Ανανέωση - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1426/06-07-2009 (ΑΕΠΟ) Γ. Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ‘‘ΒΟΥΝΟ ΛΟΥΚΑ’’ Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Ν. Δωδ/σου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, της ‘‘ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ – ΝΙΚ. ΔΟΥΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 6:34 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.