Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/12/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 12145/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 554/25-08-2004 Απόφασης Γ.Γ. Π. Ν. Α. που αφορά στην Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης Νομού Δωδεκανήσου»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 28/1/2021 3:20 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.