Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 13/11/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 11108/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33097/37/2013/13-03-2014 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡ1Ι-3Λ1) ΑΕΠΟ Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη λειτουργία του υφιστ. έργου: Αγκυροβόλιο Τουρ/κών Σκαφών στον Όρμο Λακκί Λέρου, Δήμου Λέρου, Ν. Δωδ/σου, για λογαριασμό της ‘‘AGMAR MARINE Α.Ε’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:22 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.