Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/11/2014
Θέμα:
Η ΜΕ Α.Π. 118976/10641/3-11-20114 Ανακοίνωση ΠΣ με θέμα : Φάκελος τροποποίησης (της ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. 82355/29-3-2002) των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου, σχετικά με την εγκατάσταση παραγωγής ασφαλτομίγματος

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 1:32 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.