Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 31/10/2014
Θέμα:
Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

Πληροφορίες για Περιφερειακό φυτώριο

Το Περιφερειακό                              

Φυτώριο ανήκει ιδιοκτησιακά στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

•         Έκταση 485 στρ

•         Ο Βοτανικός Κήπος

καταλαμβάνει 96 στρ

 

•         Το Περιφερειακό Φυτώριο δημιουργήθηκε την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην Ρόδο (1912-1947)

•         Χρησιμοποιήθηκε ως αμπελουργικό φυτώριο παραγωγής Αμερικάνικων υποκειμένων κατά της ριζόβιας φυλλοξήρας των αμπέλων.

•         Αργότερα,χρησιμοποιήθηκε για τους ίδιους σκοπούς από το Υπουργείο Γεωργίας.

•         Tο 1992 εγκαταλείφθηκε η δράση.

•         Μετέπειτα  κατασκευάστηκε υαλόφρακτο Θερμοκήπιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς

•         Aπό το 1998 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως φυτώριο δασικών και καλλωπιστικών δενδρυλλίων

ΣΚΟΠΟΙ

Ø      Στήριξη της Γεωργίας  και της Μελισσοκομίας .

Ø      Προστασία των απειλουμένων με εξαφάνιση φυτών.

Ø      Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολλαπλασιαστικού υλικού με πάρκα και κήπους της Περιφέρειας.

Ø      Συλλογή, διατήρηση , και διάδοση τοπικών ποικιλιών.

Ø      Περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Ø      Δημιουργία Βοτανικού

ΔΡΑΣΕΙΣ

•         ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

•         ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ

•         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

•         ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ

•         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

•         Λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου

•         Λειτουργία μελισσοκομικού εργαστηρίου

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ

•         Παραγωγή 200-250 χιλιάδες φαρμακευτικά αρωματικά μελισσοκομικά και κτηνοτροφικά φυτά ετησίως.

•         Το φυτώριο παράγει και προσφέρει δωρεάν 75 χιλιάδες καλλωπιστικά και δασικά δενδρύλλια.

•         Στο φυτώριο καλλιεργούνται 120 στρέμματα γαλλικών ποικιλιών αμπέλου (Μερλό Συράχ Σαρντονέ, Καμπερνέ).

•         Στα μελλοντικά σχέδια του φυτωρίου είναι και η παραγωγή Δενδροκομικών ειδών όπως επίσης και η παραγωγή κηπευτικών ειδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

•         Εκπαίδευση αγροτών.

•         Εκπαίδευση νέων μελισσοκόμων στην τέχνη της μελισσοκομίας.

•         Πρακτική άσκηση σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•         Παραγωγή και φύτευση ξηροθερμικών ειδών.

•         Αναδασώσεις πυρόπληκτων περιοχών.

•         Λειτουργία εγκαταστάσεων αναπαραγωγής και εκτροφής  πέρδικας και φασιανού.

•         Επισκέψεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•         Χρήση  μη χημικών φυτοπροστατευτικών  προϊόντων.

•         Δημιουργία κομπόστ.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ

Δημιουργία του Βοτανικού Κήπου Δωδεκανήσου

Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια προβλέπεται η δημιουργία 5 κήπων:

•         Ο κήπος της Μεσογειακής Γεωργίας και των εσπεριδοειδών.

•         Ο κήπος των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

•         Ο κήπος της μεσογειακής χλωρίδας.

•         Ο κήπος της Μυθολογίας.

•         Ο κήπος των Αγριολούλουδων

Συμπληρωματικά  του αρχικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία:

•         Κήπου τροπικών Δέντρων και θάμνων.

•         Μονοπάτι της Βιοποικιλότητας.

•         Ροδώνα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

•         INTERREG  IVC - “HYBRID PARKS”

•         LEADER Π.Α.Α 2007-2013.

•         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ (B.G.C.I.)

•         ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 10/8/2020 11:59 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.