Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/09/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 9125/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 92/29-01-2004 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με τίτλο ‘‘AKTH ΡAMΙΡΑ’’, στην περιοχή ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’, Δ. Κω, Ν. Δωδ/σου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΤΕ Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΑΕ’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:08 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.