Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 23/09/2014
Θέμα:
Η με ΑΠ 100932/9127/22-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την ανάπτυξη δραστηριότητας «Εγκατάστασης Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων, της εταιρείας HELLENIC WASTE MANAGEMENT, αποθηκευτικής ικανότητας 94 τόνων, στη θέση «Μονόλιθος – Αεροδρόμιο» Δημοτικής Κοινότητας Μεσαριάς, Δήμου Θήρας, ΠΕ Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 6:09 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.