Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/09/2014
Θέμα:
Η με ΑΠ96495/8758/10-9-2014 ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά Γνωμοδότηση για την Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά «Μονάδα Κοπής και Μορφοποίησης Λίθων & Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος» σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση «ΧΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ» νήσου Αμοργού Ν. Κυκλάδων της ΝΙΚΗΤΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:10 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.