Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/09/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 8995/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου Ανανέωσης – Τροποποίησης του έργου: ‘‘Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Λιβαδίων, για άρδευση και ύδρευση Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδ/σου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 12:52 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.