Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/09/2014
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 96640/8757/10-9-2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ "ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 40.923 ΤΜ ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ-ΨΑΡΕΣ-Δ.ΚΟΡΘΙΟΥ-ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σ.ΜΑΡΙΝΗΣ - Ι.ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Ο.Ε.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:51 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.