Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/08/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 8439/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘‘ΠΕΛΑΓΟΣ’’, στην περιοχή ‘‘ΛΑΜΠΗ’’ Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας ‘‘Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:02 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.