Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/08/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 8295/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο ‘‘AKTH ΡAMΙΡΑ’’, κλασικού τύπου με bungalows, 5* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 699 κλινών, στην περιοχή ‘‘ΨΑΛΙΔΙ’’, Δ.Ε. Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΞΤΕ Κ. ΜΗΤΣΗΣ ΑΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 22/9/2020 1:26 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.