Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 19/08/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. ΑΠ : 88261/8101/19-8-2014 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνημμένο Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση ορυχείου περλίτη με εγκαταστάσεις επεξεργασίας περλίτη, σε έκταση 629.517 τ.μ., στη θέση «Τσιγκράδο», Δήμου Μήλου, Π.Ε. Νοτίου Αιγαίο»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:13 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.