Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/07/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 7044/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση-Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 175/11-02-2004 Απόφασης Γ.Γ. Π.Ν.Α. (Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης ξεν. μονάδας με τίτλο “BELAIR”, Α΄ Τάξης, 4* αστέρων και δυναμικότητας 293 κλινών στην ‘‘ΙΞΙΑ’’ Δ.Ε. Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της ‘‘ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΞΙΑΣ Α.Ε.’’

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 12:36 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.