Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/07/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 6928/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: Τροποποίηση της υπ.αρ. 610/16-07-13 (ΑΔΑ :ΒΛ4ΤΟΠ1Ι-ΔΔ3) Απόφασης Γ.Γ Α.Δ. Αιγαίου περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης ξεν/κής μονάδας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ’’, στην περιοχή Καρδάμαινα, Δ.Ε. Ηρακλειδών του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ‘‘ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 2:25 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.