Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/07/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 6687/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: Νομιμοποίηση λιμένων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) – Υφιστάμενος Λιμένας Σκάλας Πάτμου, Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου, που αφορά στην «Ανανέωση -Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 141913/04-03-2005/ΕΥΠΕ/ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ & ΥΕΝ».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:24 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.