Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 09/07/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. με Α.Π. 72237/6699/9-7-2014 περί δημοσιοποίησης ΜΠΕ που αφορά λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας "Τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) Γ΄τάξης - δυναμικότητας 100 σκηνών (300 ατόμων), ιδιοκτησίας κ.Θεολόγου Καλαργυρού, στη θέση "Αγ. Ιωάννης Θεολόγος", Δήμου Αντιπάρου, ΠΕ Πάρου, ΠΝΑ"

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 12:55 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.