Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/06/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 5899/14 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Ίδρυση και λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην θέση ‘‘ΟΡΜΟΣ ΦΑΚΟΥΝΤΑ’’ Δήμου Σύμης, για λογαριασμό της ‘‘ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Ο.Ε.’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 4:44 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.