Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/06/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 5892/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: Τροποποίηση - Ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με τίτλο ‘‘MYTHOS BEACH RESORT’’ κατηγορίας 5*, τελικής δυναμικότητας 450 κλινών που βρίσκεται στην περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως Ρόδου ‘‘ΣΥΚΙΕΣ-ΚΟΛΥΜΠΙΑ’’, Δ.Ε. Αφάντου, Νήσου Ρόδου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:29 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.