Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/06/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση ΠΣ ΑΠ 58674/5669/4-6-2014 περί δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Τροποποιήσεις Α.Ε.Π.Ο. του "Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (Α.Σ.Π.) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη νήσο Θήρα νομού Κυκλάδων"

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 1:02 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.