Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/04/2014
Θέμα:
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Επέκτασης κατά 31.020,63 τ.μ. (2 χώροι επιπλέον) υφιστάμενου ορυχείου βιομηχ. Ορυκτών (μπετονίτη), έκτασης 96.500,86 τ.μ. στη θέση «Αγγεριά – Αγ. Ειρήνη Δ. Μήλου» της εταιρείας «Ελληνική Μεταλλευτική Ε.Π.Ε.» (για την οποία υπάρχει Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 11397/20-6-2008), ώστε η συνολική εκμετάλλευση να διαμορφωθεί σε 127 στρ. περίπου. Επίσης περιλαμβάνεται Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:26 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.