Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/03/2014
Θέμα:
Ανακοίνωση Π.Σ. 2745/14 περί δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης - τροποποίησης Π.Ο. ξεν. ΑΤΑΛΑΝΤΗ, της ΑΕΤΟΣ ΑΕ στη ΡΟΔΟ, Ν. Δωδ/σου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:47 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.