Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 22/11/2021
Θέμα:
Πρόσκληση ΑΣΕΠ 9Κ_2021

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 9/12/2021 3:00 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.