Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/07/2020
Θέμα:
"ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΟΔΟΣ, ΚΩΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ , ΤΗΛΟΣ και ΚΑΣΟΣ "

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 9/8/2020 5:09 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.