Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/10/2019
Θέμα:
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων (ΤΕΒΑ/Κοινωνική Σύμπραξη 53) με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76669/2019

Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -«Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)» με κωδικό ΟΠΣ 5000142 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76669.Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.  204.552,60 €

 

Διακήρυξη, Περίληψη, Παράρτημα V, Παράρτημα VI

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 10/8/2020 10:32 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.