Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/10/2019
Θέμα:
Διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την Στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου

Διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την Στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ 2019.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/8/2020 4:03 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.