Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/09/2019
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 10/8/2020 11:19 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.