Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 02/09/2019
Θέμα:
Πλήρωση δυο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 10/8/2020 10:43 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.