Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/08/2019
Θέμα:
ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 18,740 ΜW, με καύσιμο ντίζελ στην ΑΝΔΡΟ, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 10/8/2020 12:01 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.