Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 21/08/2019
Θέμα:
«Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17605/429/1-4-2014 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος (και των υποστηρικτικών αυτού έργων), καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, στην περιοχή «Βρόσκοπος», Δήμου Κέας, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας των εταιρειών «ΘΕΡΙΣΟΣ ΧΙΛΛΣ Α.Ε.» και «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Α.Ε.»»«Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17605/429/1-4-2014 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση δημιουργίας σύνθ

«Διαβίβαση μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17605/429/1-4-2014 ΚΥΑ με θέμα «Έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος (και των υποστηρικτικών αυτού έργων), καθώς και των περιβαλλοντικών όρων αυτού, στην περιοχή «Βρόσκοπος», Δήμου Κέας, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας των εταιρειών «ΘΕΡΙΣΟΣ ΧΙΛΛΣ Α.Ε.» και «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Α.Ε.»»

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ :


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 26/9/2020 3:12 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.