Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/08/2019
Θέμα:
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Συντήρηση Ανελκυστήρα Κτιρίου ‘’ ΟΤΕ ‘’

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/8/2020 1:43 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.