Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/07/2019
Θέμα:
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 21/1/2021 9:53 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.