Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/07/2019
Θέμα:
Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες στο Οδικό Δίκτυο της ν. Θήρας (2019)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 21/1/2021 10:39 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.