Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 03/07/2019
Θέμα:
Ανάδειξη των μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τη Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) .

Ανάδειξη των  μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τη Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) .

/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση για κλήρωση (6).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Ανάρτηση ανακοίνωσης (4).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/8/2020 3:41 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.