Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 30/05/2019
Θέμα:
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάδειξης μειοδότη προμήθειας Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος (κωδικός CPV 30230000-0 εξοπλισμός Η/Υ) προϋπολογισμού 36.000,00 € με το φπα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 28/2/2020 3:23 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.