Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 20/05/2019
Θέμα:
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για τα κοινωνικά παντοπωλεία ΠΕ Σύρου & ΠΕ Τήνου.

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για τα κοινωνικά  παντοπωλεία ΠΕ Σύρου & ΠΕ Τήνου.

Η Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, Η Περίληψη, Παράστημα Γ, Παράρτημα Ε, Παράρτημα Η.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 10/8/2020 11:50 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.