Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 17/05/2019
Θέμα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2019

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/8/2020 12:56 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.