Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 16/05/2019
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων στην υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για απόρους (ΤΕΒΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων στην υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), προϋπολογισμού 17.980,00€ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Η Πρόσκληση.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/8/2020 4:20 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.