Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 15/05/2019
Θέμα:
Κατάσταση αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ ταξί (Ν. 4070/2012) έτους 2019

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 5/6/2020 3:46 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.