Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/05/2019
Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΝΑΞΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΝΑΞΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 21/1/2021 9:57 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.