Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/05/2019
Θέμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ''Προμήθεια Ειδών – Τροφίμων για τις Ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου για το έτος 2019''

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ''Προμήθεια Ειδών – Τροφίμων για τις Ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων ΠΕ Σύρου και ΠΕ Τήνου για το έτος 2019''/ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση Κλήρωσης(2).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Πρακτικό Ανάρτησης(1).pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 13/8/2020 7:38 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.