Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/03/2019
Θέμα:
Aνάδειξη των μελών ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020 – Υποέργο 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής».

 Aνάδειξη των μελών ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020 – Υποέργο 2: Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής».  /ckfinder/userfiles/files/Ανακοίνωση(1).pdf/ckfinder/userfiles/files/Πρακτικό Ανάρτησης.pdf


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 20/5/2019 4:40 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.