Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 06/03/2019
Θέμα:
«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων- Αιτήσεις έως 27-3-2019»

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 22/3/2019 9:15 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.