Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 14/03/2019
Θέμα:
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2A/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2A/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

 

Υποβολή αιτήσεων : από 15-3-2019 έως  26-3-2019

Όλη η ανακοίνωση , Παράρτημα ΣΟΧ , Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 6, Παράρτημα ΣΟΧ-ΣΜΕ .


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 20/5/2019 4:41 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.