Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 10/01/2019
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φορητού Υπολογιστή

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 22/3/2019 9:19 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.