Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/11/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10347/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση - Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την δραστηριότητα: Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στην περιοχή ‘‘Βραχονησίδα Αρχάγγελος’’, Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘‘Γ& Δ ΜΑΝΗΣ Ο.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 6:34 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.